Regulamin serwisu

1. Do przestrzegania regulaminu zobowiązani są wszyscy użytkownicy portalu.

2. Dodanie wpisu możliwe jest pod warunkiem zapewnienia mu poprawnego językowo, rzetelnego i unikalnego opisu.

3. Każdy wpis dotyczący strony internetowej, którą Formanie reprezentuje dodający wpis, zostanie zaakceptowany.

4. Wpisy oraz ich opisy muszą być zgodne z polskim prawem i innymi normami obowiązującymi na terenie Polski.

5. Za zgodność wpisów z regulaminem i z prawem odpowiedzialność ponosi osoba sporządzająca wpis.

6. Administracja może weryfikować treść wpisów w celu dostosowania ich do treści regulaminu i prawa. Możliwe jest usuwanie wpisów.

7. Regulamin i wszelkie zmiany w nim obowiązują w momencie opublikowania ich na stronie portalu.